Escape Portal

Escape Gaming Portal

Begrip

Určite sa už veľká väčšina z vás stretla s výrazom "Begrip jump". Mnohý z vás poznajú o aký jump sa jedná. Pre tých, čo sa ešte s týmto výrazom nestretli, som si pripravil malé vysvetlenie. Tento, či už viac alebo menej známy výraz sa používa na označenie akého si "poskočenia" hráča, ktorého výsledkom je rozhodenie hitboxov a stlmenie zvuku krokov. Toto "poskočenie" sa dá pomerne jednoducho dosiahnuť nabindovaním príkazu "+duck" na koliesko na myši. Zdá sa vám meno jumpu známe? Nemýlite sa. Tento názov je po známom ruskom teame Russian FederationBegrip, ktorý tento jump použil aj proti SwedenSk-Gaming, ktorý vtedy prehrali 14:16. Krátko nato sa spustila vlna protestov a všetky svetoznáme turnaje a ligy pristúpili k úplnému zákazu "Begrip jumpu". To čo ale vtedy väčšina ľudí len tušila sa neskôr stalo skutočnosťou a hráči sa naučili robiť takzvaný "Begrip jump" manuálne, t.j. bez pomoci kolieska na myši, ale iba prostým a jednoduchým stláčaním klávesy "+duck". A práve týmto dňom nadobúda platnosť nové pravidlo o úplnom zákaze "Begrip jumpu" pre všetky turnaje a ligy organizované portálom e-Sports.sk. Samozrejme porušenie nového pravidla má aj svoj trest, ktorý je kontumácia zápasu v prospech súpera.